Materia – Jag är inte Linda Lovelace på Teaterdagarna, Riksteatern

Lördagen den 5 april medverkade Lumor med vår föreställning Materia – Jag är inte Linda Lovelace under Teaterdagarna på Riksteatern i Hallunda, med fint inhopp av
Jens Arbabi Ohlin!

Svenska Dagbladets Lars Ring skrev en fin recension här

Läs mer om föreställningen här